به سایت دکتر بيژن طائري خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده علوم ریاضی تلفن : 33913611 31 98+ فکس : 33912602 31 98+ وب سایت : بيژن طائری
  • یک چند به کودکی به استاد شدیم ------- یک چند به استادی خود شاد شدیم
  • پایان سخن شنو که ما را چه رسید ------- از خاک در آمدیم و بر باد شدیم
زمینه های تحقیقاتی :
  • جبر، نظریه گروه‌ها، ساختارهای گسسته
  • ترکیبات جبری، کاربرد جبر

آخرین مقالات

تحت نظارت وف ایرانی

دکتر بيژن طائري | استاد دانشکده علوم رياضي

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی